Strona główna » Licencja detektywa
 
Ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości » Koszalińscy policjanci tylko podczas ostatnich dwóch dni zatrzymali dwanaście osób poszukiwanych. Ws... STOPKOWE PRZYGODY WRACAJĄ NA SCENĘ » Premiera „Stopkowych przygód”, przedstawienia profilaktycznego przygotowanego przez choszczeńskich p... Uroczyste powitanie i pożegnanie komendantów KMP w Szczecinie » Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie inspektor Jarosław Sawicki powołał na stanowisko Komendant... Zatrzymany sprawca uszkodzenia mienia » W miniony weekend szczecineccy policjanci przedstawili zarzut umyślnego zniszczenia szyb w oknach sz... Cyberdżungla dla młodszych i starszych » W ramach prowadzonego przez Policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie programu „Cyberdżun... Podsumowanie majowego weekendu » W tym roku majowy weekend był krótszy niż w latach poprzednich. Działania policjantów rozpoczęły się... Pierwsze drogowe podsumowanie majówki » Trwają weekendowe działania policji. Ruch pojazdów na naszych drogach do tej pory przebiegał bez wię... Szybki wyrok za pijana jazdę » Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji zatrzymali 42-latka, który kierował oplem mając blisko ... Plantacja w mieszkaniu » Szczecińscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wbrew obowiązującym przepisom uprawiał konopie in... OBIECAŁ POMÓC A PÓŹNIEJ OKRADŁ » Kiedy w trakcie odwiedzin u znajomej usłyszał, że kobieta planuje zakup nowej wersalki natychmiast z... Tercet niedoskonały » Było ich troje. Kobieta z mężczyzną pakowali towar z półek, a ich kolega w tym czasie zagadywał sprz... POLICJANCI ODZYSKALI SAMOCHODY WARTE ĆWIERĆ MILIONA ZŁOTYCH » Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Koszalinie odzyskali Subaru i Fi... UROCZYSTE ZDANIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W KOSZALINIE » Wczorajsza uroczystość była dla koszalińskiej jednostki szczególna. Po 10 latach służby ze stanowisk... ZA JAZDĘ W STANIE NIETRZEŹWOŚCI ODPOWIEDZIELI PRZED SĄDEM W TRYBIE PRZYSPIESZONYM » W wyniku kontroli drogowych przeprowadzonych przez pyrzyckich policjantów w ostatnich dniach dwóch n... Amfetamina w mieszkaniu » Kołobrzescy policjanci zatrzymali mężczyznę, u którego zabezpieczyli ponad 36 gramów narkotyków. Męż...

BIP - KWP Szczecin

bieznik

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

Licencja detektywa Drukuj
Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa


O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba jeżeli spełnia następujące warunki:


 - posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - ukończyła 21 lat,
 - posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 - ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 - nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 - posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego  państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 - posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,  stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 - legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Wniosek o wydanie licencji detektywa powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby ubiegającej się o licencję detektywa, która obowiązana jest złożyć wraz z wnioskiem:


 - pisemne oświadczenie, że  ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 - zaświadczenie o niekaralności,
 - zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa albo decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa,
 - orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,
 - kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający  imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
 - kopie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 - dwie fotografie.


Opłata za wydanie licencji detektywa wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

 


 

Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej

Ta strona używa COOKIE. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zobacz więcej informacji.

Akceptuję pliki COOKIES